cull la palla amb la paella i llença l'ampolla vella
adreça cesc serrat contacte