passeu bugada, que l'aigua és clara; passeu-la bé, que el riu ja ve
adreça cesc serrat contacte